'Krant beschadigt de goede naam van wethouder met geruchten'

mei 10 2016, 11:00 Politiek
erik volmerink
De politieke partijen in de gemeente Tubbergen zijn behoorlijk in hun wiek geschoten door de berichten die dagblad TC Tubantia over wethouder Volmerink heeft gepubliceerd. Daarin wordt gesteld dat de gemeentebestuurder Steggink Projecten uit Reutum voortrekt bij de plannen een nieuwbouwwijk te realiseren.
Wethouder Volmerink liet zich gisteravond ook niet onbetuigd over de kritiek die hij over zich heen heeft gekregen. "Om te voorkomen dat de ontwikkelingen van het nieuwbouwplan tuincentrum stagneren, doordat er geruchten worden verspreid over belangenverstrengeling van mijn kant, heb ik besloten dit toekomstige dossier niet te gaan trekken. Om tot een zorgvuldige afweging te komen i.v.m. de belangen van eenieder - dan kun je denken aan de familie Oude Engberink of de projectontwikkelaar, maar ook zeker de omwonenden - gaan we morgen in het college bespreken wie van ons deze bestemmingsplanwijziging gaat trekken op het moment waarop deze wordt ingediend."

'Vertrouwen in integriteit Volmerink'

Vervolgens sprak de nestor van de gemeenteraad, Henk Wessels, namens 3 partijen zijn ongenoegen uit over deze netelige kwestie. Alleen de fractie van Dorpen Centraal steunde de verklaring niet. "In de media zijn recent berichten verschenen over mogelijke belangenverstrengeling rond de persoon van wethouder Volmerink, inzake de in voorbereiding zijnde plannen rond het tuincentrum De Esch
. Als gezamenlijke raadsleden van CDA, GB/VVD en PvdA hebben we hiervan kennis genomen en vinden we dat hiermee de goede naam van wethouder Volmerink en de gemeentepolitiek van Tubbergen als geheel, worden beschadigd. We nemen daarom als 3 fracties nadrukkelijk afstand van deze berichten en spreken ons vertrouwen uit in de integriteit van wethouder Volmerink", aldus Wessels.

Trieste voorgeschiedenis

De bedrijfsactiviteiten van tuincentrum De Esch werden enkele jaren geleden gestaakt, niet lang nadat de toenmalige eigenaar bij een tragisch bedrijfsongeval om het leven kwam. De bedrijfshallen en kwekerijen zijn sindsdien enkel nog sporadisch in gebruik.
In de afgelopen jaren is door verschillende commerciële partijen, in overleg met de gemeente Tubbergen, gekeken naar de mogelijkheden voor herontwikkeling. Wat bleek is dat met name de realisatie van een supermarkt op bezwaren stuitte. Ook andere plannen kwamen niet verder dan de tekentafel.

Update 11-05-2016

Het college van B&W heeft besloten dat wethouder Roy de Witte vanaf nu verantwoordelijk is voor een (principe-)aanvraag voor woningbouw op bovengenoemde locatie.