Gaat een ‘belevingspad’ Harbrinkhoek en Mariaparochie onlosmakelijk verbinden?

Kerk van Mariaparochie
Foto: Facebook / Elise Goossen-Haarhuis

Het ‘dubbeldorp’ Harbrinkhoek-Mariaparochie bestaat uit 2 kernen met ieder een eigen karakter. Dat betekent dat er 2 pleinen zijn waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Om de samenhang tussen de beide dorpen te versterken, wil de werkgroep Mijn Harbrinkhoek-Mariaparochie 2030 de 2 locaties met elkaar verbinden middels een zogenaamd belevingspad.

Daarnaast leeft er al lange tijd de wens voor de uitbreiding van de Krön en daarmee ook voor een andere ontsluiting van het bedrijventerrein. De insteek voor dit plan zal het vergroten van de veiligheid voor Harbrinkhoek-Mariaparochie zijn.

Op 8 en 9 november hield de werkgroep Herinrichting Middengebied 2 inspraakavonden waarbij inwoners konden meepraten over dit onderwerp. “Op deze avond wilden we het idee voor de Almeloseweg delen  met direct betrokkenen: aanwonenden, ondernemers en agrariërs om ‘commitment’ te krijgen voor de volgende stap”, vertelt werkgroeplid Ria Schlepers. “De volgende stap is verdere uitwerking van het idee om dit te presenteren aan alle inwoners van het dorp. Vervolgens wordt de keuze van de meerderheid verder uitgewerkt met professionals.”

De aanwezige inwoners noemden 20 knelpunten betreffende de veiligheid voor met name de fietsers, scooters en voetgangers. Daarnaast gaven zij wensen aan die de werkgroep meeneemt, zoals de wens dat de weg toegankelijk blijft voor hulpdiensten, de bus, tractoren en auto’s. Vervolgens gaf de werkgroep aan de hand van foto’s een beeld hoe de weg ingericht zou kunnen worden. “Een fietsstraat waar de auto te gast is, voldoende breed, zodat ook de tractor, bus en ambulance goed gebruik van de weg kan maken. Een maximum snelheid voor de gehele route”, zegt Mathijs ter Horst. “Groen langs de kant en natuurlijke elementen die mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Elementen zijn een hondenspeelveld, een wandelroute en bloemenperken en de ontsluiting van vrachtverkeer voor industriegebied De Krön naar de Noordergraafsingel.”

De aanwezigen op beide avonden stemden in met het gepresenteerde idee voor de Almeloseweg. De werkgroep kan hierdoor aan de slag om het verder uit te werken.

Over enkele maanden nodigt de werkgroep alle inwoners van Harbrinkhoek en Mariaparochie uit om te reageren op het resultaat. Met de input uit deze inspraakavond gaat de werkgroep verder en stelt een uitvoeringsplan op dat fasegewijs uitgevoerd kan worden met de nodige financiering en hulp vanuit het dorp.

Lees meer

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden