Vasse wil hoogste prioriteit voor ontmanteling en sanering NAM-winlocatie

De dorpsraad van Vasse roept de provincie Overijssel en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op om de vervuilde NAM-winlocatie in Hezingen alsnog compleet te ontmantelen en saneren.

De huidige saneringsplannen van de NAM betreffen alleen de vervuilde grond rondom de locatie. Onder het terrein ligt eveneens vervuilde grond en deze komt in aanraking met het grondwater, maar wordt niet gesaneerd. Ook blijft het boorplatform – wat buiten gebruik is – intact.

Die sanering ligt, vanwege problemen met de vergunning voor projecten die een stikstof-uitstoot veroorzaken in kwetsbare gebieden, op dit moment stil. Een uitgelezen kans dus om de plannen te wijzigen in een totale ontmanteling en schoonmaak van de voormalige winlocatie, aldus de bewoners.

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks heeft reeds vragen gesteld over de kwestie. Uit de beantwoording blijkt dat het college van Gedeputeerde Staten vooral wacht op eenduidigheid vanuit ‘Den Haag’.

Landschapsvervuiling

Dit voorjaar is door Staatsbosbeheer in het Springendal flink gekapt rondom de boorlocatie TUB7. Deze werkzaamheden werden echter tijdelijk stilgelegd vanwege het aantreffen van beschermde amfibieën. Direct gevolg van kapwerkzaamheden is dat de boorput extra goed zichtbaar is in het herstelde heidelandschap. Hierdoor is er ook sprake van bovengrondse vervuiling, stelt de bewonersraad.

Lees meer

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden