Onderzoek naar vliegend hert op de Manderheide

Vliegend hert
Foto: Provincie Overijssel

In opdracht van aannemer Negam doet een studente van de opleiding bos en natuurbeheer (specialisatie: toegepaste ecologie) van de hogeschool Van Hall Larenstein dit jaar onderzoek naar het vliegend hert.

Het onderwerp van haar (afstudeer)onderzoek is de verspreiding van het insect op de Manderheide. Ze gaat hiervoor in beeld brengen waar het vliegend hert huist, welk formaat de kevers hebben en wat landschappelijke succesfactoren zijn. Ook bekijkt ze effecten van de Natura 2000-maatregelen, welke hier al volop plaatsvinden, op de aanwezigheid van de soort.

Onderdeel van de uitgevoerde werkzaamheden op de Manderheide zijn de herstelde en nieuw aangelegde houtwallen. Het gaat hierbij om meer dan alleen een versterking van het (historische agrarische) landschap. Houtwallen zijn een leef- en voedselgebied voor allerlei vogels, zoogdieren en insecten zoals het vliegend hert.

De Manderheide is een van de weinige plekken in Nederland waar deze enorme vliegende kever nog voorkomt. Het beestje dankt zijn naam aan de reusachtige kaken – in de vorm van een gewei – van het mannetje.

De resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht.

Lees meer

Reacties