CDA legt NAM vuur aan de schenen om nieuwe ‘teerput-affaire’

De CDA-afdeling Tubbergen wil duidelijkheid over de risico’s die er zijn met betrekking tot het vervuilde water dat door de NAM in de Twentse bodem. “Dit wordt ook in onze gemeente de bodem in gepompt. Met name onze bevolking heeft daar gewoon recht op”, aldus fractievoorzitter Tonny Busscher.

“Iedereen heeft recent de berichtgeving gehoord of gelezen over de mogelijke risico’s die experts vrezen bij het terugbrengen van dit water in de bodem. Over het terugbrengen van dit water werd de gemeente in 2007 ge├»nformeerd door de NAM. Ook heeft de gemeente destijds de MER beoordeeld. Maar nu we deze geluiden horen, die ook nog eens worden afgegeven door deskundigen, vinden wij als CDA dat hier nog eens zorgvuldig moet worden gekeken. Uiteraard is het bekend dat het water stoffen bevatte; door de NAM is destijds aangegeven dat deze gehaltes beneden de normen liggen en dat deze weer terug gingen naar de plek van herkomst”, weet Busscher.
Nieuwe vervuiling
Over gevolgen van mogelijke aardschokken en agressieve stoffen in het leefmilieu van mensen en ook over mogelijke lekkages op de locatie in Tubbergen wil de partij ook worden ge├»nformeerd. Busscher: “Dan komt er duidelijkheid voor ons en de inwoners van de gemeente Tubbergen. Dit geldt ook voor de risico’s van het transport en de verantwoordelijkheden. Ik ga er vanuit dat hierover reeds acties in gang zijn gezet door het college. Het laatste wat we willen is een nieuwe teerput-affaire zoals in Vasse.”
Natuur beschermd, mensen niet?
De fractievoorzitter sluit weloverwogen af. “En dan nog, op alle manieren worden in dit gebied de natuurwaarden beschermd en worden onze inwoners beperkt die ter plaatse generaties lang boerenbedrijven hebben. Voor deze activiteit dient dan eveneens de aandacht voor veiligheid en milieu niet alleen optimaal, maar maximaal te zijn.”