Raadsvragen over handelswijze gemeente met Marktplein Tubbergen

Foto: PvdA Tubbergen

De raadsfractie van de PvdA maakt zich zorgen over de leegstand binnen de gemeente Tubbergen en ondersteunt dan ook in beginsel ondernemersinitiatieven om deze leegstand tegen te gaan.

Henk Wessels: “Marktplein Tubbergen aan de Marconistraat is zo’n initiatief waarbij jonge ondernemers een nieuwe formule hebben neergezet in de vorm van een fysieke marktplaats. Gezien de eerste reacties en de stroom van bezoekers is het een geslaagde formule en lijkt het daarmee ook een aanwinst voor het dorp Tubbergen. Nu de gemeente na enkele succesvolle weken een spaak in het wiel lijkt te gaan steken, hebben we als PvdA-fractie een aantal vragen tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 30 maart.”

De vragen van de PvdA:

  1. Is de gemeente Tubbergen vanaf het allereerste moment duidelijk geweest naar de initiatiefnemers m.b.t. de mogelijkheden en de onmogelijkheden van dit initiatief op deze plaats?
  2. Had de gemeente niet in een eerder stadium (in de lokale media is regelmatig melding gemaakt van de marktplein-plannen) kunnen ingrijpen, zodat deze situatie voorkomen had kunnen worden?
  3. Is er sprake geweest van voldoende communicatie met de initiatiefnemers?
  4. Volgens de initiatiefnemers zijn zij door de media op de hoogte gesteld van het standpunt van de gemeente Tubbergen en pas in een later stadium door de gemeente zelf. Is dat een correcte weergave van de werkelijkheid?
  5. Wat is de rol van de ondernemersvereniging in deze standpuntbepaling?
  6. Hoe kan de portefeuillehouder aan de burgers van Tubbergen uitleggen dat minder volumineuze detailhandel op dit adres niet toegestaan wordt, terwijl 10 meter verderop, bij de Praxis, dat wel volop mag? Raken we daarmee niet verstrikt in onze eigen regelgeving?
  7. Hoe kunnen we (raad en college) aan onze burgers uitleggen dat we detailhandel willen houden in onze winkelkernen, terwijl we op hetzelfde moment een kapper uit het centrum laten vertrekken naar een nieuwe locatie, waar niet eens gebruik gemaakt wordt van leegstand, maar zelfs een ongerept stuk groen wordt opgeofferd?
  8. Is de portefeuillehouder bereid om met deze ondernemers mee te denken om wellicht met enkele kleine aanpassingen dit initiatief alsnog een kans te geven.

Reacties