Vragen bezorgde inwoners over afvalwaterinjectie aangeboden aan minister Kamp

Henk Kamp, Ineke Bakker en Erik Volmerink
Foto: Provincie Overijssel

Wethouder Erik Volmerink en gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel hebben vanmiddag in Den Haag de vragen aangeboden die inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers hebben gesteld over de afvalwaterinjectie in voormalige gaswinputten in Noordoost-Twente.

De vragen zijn de afgelopen maanden onder meer tijdens bijeenkomsten opgehaald. Bakker en Volmerink: “De inwoners van Noordoost Twente maken zich grote zorgen over hun veiligheid en over het milieu. Ze willen weten wat er onder hun voeten gebeurt, en of ze gevaar lopen. Ook willen ze beter en sneller door de NAM worden ge├»nformeerd in geval van calamiteiten.”

‘Incidenten elders voedt angst’

De zorgen worden gevoed door recente incidenten zoals de bodemdaling ter plaatse van een voormalige gaswinlocatie in Rossum, de ernstige vervuiling door lekkage van olie uit een ondergrondse opslag in Amtsvenn (Duitsland) en de lekkage van uit een transportleiding van afvalwater in Holtheme (Hardenberg). De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de verhouding tot de belangen van de bevolking bij de gaswinning in Groningen geven eveneens aanleiding tot bezorgdheid.

Lees verder:

Liefst 145 vragen

In totaal zijn circa 145 vragen binnengekomen. Deze lopen uiteen van technische vragen over bijvoorbeeld nieuwe inzichten rondom de verwerking van het afvalwater en de risico’s die er zijn voor veiligheid en milieu, tot politiek-bestuurlijke vragen over het maatschappelijk belang van de oliewinning in Schoonebeek waar het afvalwater vandaan komt. De provincie, gemeenten en het waterschap hebben de vragen gebundeld en met een begeleidende brief aangeboden aan de minister.

Stuurgroep Afvalwaterinjectie

Gedeputeerde Bakker en wethouder Volmerink vertegenwoordigden in Den Haag de Stuurgroep Afvalwaterinjectie, waarin de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel samenwerken. De provincie, gemeenten en het waterschap dringen er bij de minister op aan om, gezien de onrust in het gebied, mogelijke veiligheidsrisico’s en de technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, het evaluatieonderzoek versneld te laten uitvoeren.

Reacties