Glashoes een stap dichterbij

Foto: Mark Mensink

Wanneer de financiële onderbouwing gereed is en de exploitatie sluitend, volgt er een definitief ‘ja’ of ‘nee’ vanuit de gemeenteraad en kan het huidige gemeentehuis in Tubbergen worden vervangen door het Glashoes.

Dit zal, naast de gemeentelijke organisatie, ook onderdak gaan bieden aan maatschappelijke- en culturele organisaties alsmede een horecagelegenheid. Het college hoopt op de komst van het Glashoes, dat naar verwachting straks zal zorgen voor een jaarlijkse besparing op het sociale domein. “Het college hoopt op de komst van het Glashoes, waarin vele sociaal- maatschappelijke organisaties onder één dak samenwerken”, zegt wethouder Erik Volmerink. “De zorgbehoefte van onze inwoner kan hierdoor efficiënter, maar werkt ook preventief. Vele vragen over bijvoorbeeld laaggeletterdheid, vrijwilligerswerk, financiën, gezondheid en integratie kunnen op één plek worden beantwoordt. Hierdoor ontstaat er een korte lijn met maatschappelijke organisatie en onze ambtenaren vanuit het sociaal domein. Er is dan één toegang voor alle inwoners op gebied van zorg, hulp en ondersteuning.”

Fase 2

Het huidige gemeentehuis stamt deels uit de jaren ’60 en uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Een karakteristiek gebouw, maar niet meer van deze tijd. Nu de raad een voorkeur heeft uitgesproken voor nieuwbouw kunnen de vervolgstappen richting fase 2 van het project worden gezet: het uitwerken van de definitieve businesscase en het ontwerp van het gebouw. Ook wordt gewerkt aan een sluitende exploitatie. Daarnaast wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Lees meer

Reacties

0