Architect en technisch adviesbureau aan de slag met ontwerp ‘Glashoes’

Entree van het gemeentehuis in Tubbergen
Entree van het gemeentehuis in Tubbergen
Foto: Mark Mensink

BCT-architecten en ingenieur- en adviesbureau Enervisie gaan aan de slag met het ontwerpen van het Glashoes in Tubbergen.

Op 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in ons hele land minimaal energielabel C hebben. Voldoet een gebouw dan niet aan die eis, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Het gemeentehuis van Tubbergen heeft label E én achterstallig onderhoud. Om het gebouw moet duurzaam en toekomstbestendig te maken moet er heel wat gebeuren. De eerste stap in dat proces is de keuze van een architect.

Beide partijen hebben de opdracht gekregen op basis van een plan van aanpak en visie op de opgave. Deze is getoetst door een beoordelingscommissie. BCT-architecten en Enervisie als adviseur installaties gaan een voorlopig ontwerp en een kostenraming maken. Dit doen zij samen met de (toekomstige) gebruikers van het Glashoes en de projectgroep.

Hoe nu verder?

Het voorlopige ontwerp wordt samen met de gebruikers, inwoners en omwonenden verder uitgewerkt door BCT-architecten en Enervisie. De doelstelling is om een ‘huis te maken voor de hele gemeente’ en daarom wil de architect het ontwerp ook participatief vormgeven.

In het voorjaar van 2021 is de businesscase van het Glashoes gereed. Het voorlopig ontwerp maakt daar onderdeel van uit. Op basis van die informatie neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het duurzaam en toekomstbestendig maken van het gemeentehuis.

Lees meer

Reacties

Cookieinstellingen