Omwonenden van Engbertsdijksvenen krijgen nulmeting van hun perceel

Foto: Mark Mensink

Op een aantal percelen rondom de Engbertsdijksvenen, een natuurgebied ten noorden van Langeveen en West-Geesteren, zal gemeten worden wat er het huidige waterpeil is en hoezeer er daardoor nu sprake is van problemen. Dat is vandaag bekendgemaakt.

“Het is niet meer dan normaal om zulke effecten te meten, voordat je start met de vernattingsmaatregelen”, zegt Erik Back. Hij is de onafhankelijk voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC), iets dat de vernatting begeleid.

Er is in het begin van dit proces rondom de Engbertsdijksvenen behoorlijk veel tumult geweest, maar Back constateert inmiddels dat er ook meer vertrouwen is tussen de omwonenden en degenen die de door de rijksoverheid en provincie opgelegde gebiedsaanpassingen begeleiden. “Dit doen we samen. Daar staan we als commissie voor”, aldus de BAC-voorzitter. “Alles is gedaan in het kader van zorgvuldigheid. Er ligt een duidelijke opdracht in dit met veel historie omgeven gebied. Goed, daarbij is behoorlijk veel reuring geweest. Dat is eigenlijk ook niet meer dan normaal als je weet hoezeer de mensen vergroeid zijn met de Engbertsdijksvenen. We hebben gelukkig inmiddels met alle belanghebbenden kunnen spreken en het is duidelijk geworden dat de maatregelen een grote impact op de omgeving gaan hebben. Het is daarom extra belangrijk dat er vertrouwen ontstaat. Er is niet voor niets een monitoringsplan en peilbuizen aangebracht, maar alleen dat is onvoldoende. De bewoners hebben veel meer gebiedskennis.”

Zowel binnen het natuurgebied als daarbuiten gaan bepaalde aanpassingen plaatsvinden, iets dat medio 2021 helemaal afgerond moet zijn. “Wij proberen vooral te luisteren naar de wensen en bezwaren van de bewoners. Kijk, de manier waarop dingen gebeuren maken natuurlijk absoluut wat uit bij de overweging van mensen of iets al dan niet te verteren is: als men gehoord is en dat er dan ook nog wat mee gedaan is. Als je dan hoort dat je weg moet, dan weet je tenminste precies waarom. Volgens mij heb je daar als burger gewoon recht op”, zei Back vanavond in Langeveen.

Lees meer

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden