Stichting waakt over leefkwaliteit omwonenden Engbertsdijksvenen

Foto: Stichting Leefbaarheid Bewoners Engbertsdijksvenen

Omwonenden van natuurgebied Engbertsdijksvenen bundelen hun krachten voor een goede leefbaarheid en woonsituatie in hun dorpen én daarbuiten.

Hiervoor is op woensdag 17 juni de Stichting Leefbaarheid Bewoners Engbertsdijksvenen opgericht. Deze behartigt de belangen van alle bewoners rond het veelbesproken Natura 2000-gebied en vormt een centraal aanspreekpunt.

Actief

Er staat veel te gebeuren in en rond de Engbertsdijksvenen. Om de levende hoogveenkern in het gebied te behouden en de aangroei van nieuw hoogveen te stimuleren, gaan Staatsbosbeheer en de provincie het waterpeil in het gebied verhogen. De vernatting heeft gevolgen voor omwonenden, die vrezen voor schade aan panden, (noodgedwongen) vertrek en dientengevolge een aanslag op de leefbaarheid.

Welke gevolgen precies te verwachten zijn en wie die precies aan den lijve gaan ondervinden is nog niet duidelijk, omdat nog niet beslist is welke maatregelen precies genomen worden. Er zijn zes mogelijke varianten geopperd.

Gedurende de planvorming was er een adviesfunctie voor de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) met vertegenwoordigers van betrokken partijen als Staatsbosbeheer, bewoners, agrariërs, betrokken gemeenten en de provincie. Met het vaststellen van de variant komt er een einde aan de planfase en komt de uitvoeringsfase naderbij. De BAC heeft daarmee haar functie vervuld en houdt dan op te bestaan.

Maar voor omwonenden blijven het volgen van en het communiceren over het verloop van het proces van groot belang. Daarom is de stichting in het leven geroepen. Zodra de BAC stopt, wordt de stichting actief.

Start

“Eigenlijk begint het nu pas echt voor omwonenden. Nu de plannen worden uitgevoerd zal blijken wat de gevolgen voor hen zijn”, zegt stichtingsvoorzitter Gerard Avéres uit Langeveen. “Een stichting als deze is hard nodig om het proces te bewaken. Bewoners willen er zeker van zijn dat afspraken worden nagekomen, dat goed wordt gereageerd op onvoorziene omstandigheden en er een goede afhandeling komt van eventuele schade. Daar zetten wij ons voor in.”

Naast Avéres bestaat die ‘wij’ uit Erik Runhaar uit De Pollen en Barry Nijboer uit Sibculo. Daarmee zijn er bestuursleden uit alle drie betrokken gemeenten – Twenterand, Hardenberg en Tubbergen – actief. “Dat was een bewuste keuze. Ieder bestuurslid zorgt voor een terugkoppeling van de inbreng van omwonenden naar de wethouder van de betreffende gemeente. Bovendien hebben niet alle omwonenden te maken met dezelfde gevolgen van de maatregelen. In Langeveen leven er vooral zorgen over de leefbaarheid. Als er veel mensen vertrekken heeft dat grote gevolgen voor het verenigingsleven en voorzieningen in het dorp. Hier zijn er al tientallen jaren zorgen over de leefbaarheid, die nemen nu alleen maar toe”, zegt Avéres.

Lees meer

Reacties